Om varslingsnivåene

For alle de fem pollentypene er det fastsatt varslingsklasser i forhold til pollenkonsentrasjonen som måles i lufta. Tabellen under viser varslingsklassene for de ulike pollentypene.

Or, hassel og bjørk
(Pollenkorn/m3)

Gress og burot
(Pollenkorn/m3)

Nivå

Beskrivelse

0 - 10 0 - 10 Beskjeden spredning
11 - 100 11 - 30 Moderat spredning
101 - 1000 31 - 1000 Kraftig spredning
Over 1000 Over 1000 Ekstrem spredning


Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.